Werkwijze

U ontvangt een offerte. Bij de offerte ontvangt u het uitgewerkt stappenplan. In de offerte wordt ook de prijs genoemd. De genoemde prijs geldt voor het werk dat ik fysiek bij u verricht. De eventueel bijkomende kosten worden separaat vermeld. Kijk hiervoor ook bij “mijn tarieven”.

Tijdens het intakegesprek zal het wegdoen van spullen zeker ook ter sprake komen. Te veel spullen geeft niet alleen rommel, het wordt ook onoverzichtelijk. Het wegdoen van spullen zal met veel zorg en aandacht gebeuren. Het is niet mijn taak om te beslissen wat weg moet, maar wel, dat u erover nadenkt, waarom het nog behouden moet worden. Wat is de meerwaarde om het te behouden en wat doet het met je als het wegdoet.

Het wegdoen van spullen betekent niet, dat er een grote vuilniszak staat waar alles ingegooid wordt. Belangrijk is dat de spullen nog een tweede leven krijgen. Veel zal naar een kringloopwinkel kunnen, of naar een charitatieve instelling van uw keuze de klant. Wellicht zijn er nog vrienden en/of familie die ergens belangstelling voor hebben.

Natuurlijk zullen er ook spullen bij zijn, die te waardevol zijn om zomaar weg te doen. Deze kunnen verkocht worden.

De spullen die overblijven en echt weggegooid moeten worden, zullen op een zorgvuldige en milieubewuste manier aangeboden worden bij het afvalverwerkingsstation, zoals papier, PMD en restafval.

 

"Lijstjes zijn een geheugensteuntje en heel makkelijk"