Vader bleef in shock achter

Ze waren al 50 jaar getrouwd, beiden voor hun leeftijd nog redelijk fit. Maar plots overlijdt Moeder. Vader blijft in shock achter. Hoe moet hij nu verder? Gelukkig waren ze al een paar jaar eerder verhuisd naar een appartement, hij kon in principe in zijn eigen huis blijven wonen. Vader was echt wel gewend om mee te helpen in het huishouden. Maar hoe werkt de wasmachine? Wat moet je eten? Hij zag het niet meer zitten en werd een droevig oud mannetje, die als een kluizenaar in een steeds vervuilder huis woonde. Voor wie moest hij het schoonmaken? Hoe de kinderen hem ook probeerden op te beuren, het lukte niet. Niets van Moeder mocht weg.

We hebben toen Ineke gevraagd of zij ons wilde helpen. Zij heeft eerst met Vader het huis opgeruimd en toen langzaam maar zeker wat spullen van Moeder weggedaan, zoals alle kleding. Daarna heeft ze gekeken, hoe hij het beste weer een ritme kan opbouwen. Samen met hem heeft ze een planning gemaakt, ook voor o.a. de boodschappen. Hij kan dit nog zelf. Ineke komt nu 1x per zes weken even langs. Het heeft iedereen veel rust gegeven.

Charlotte